22 mei 2023: Verdiepingsbijeenkomsten GALA/Sportakkoord II (Fryslân/Groningen)

25 april 2023

Op maandag 22 mei 2023 organiseren VNG en VSG een tweede ronde regiobijeenkomsten over de Brede SPUK, samen met VWS, de lokale GGD-en andere kennis-en ondersteuningspartners.

Waarover
Deze verdiepingsbijeenkomsten staan in het teken van het komen tot een integraal plan van aanpak voor 2024-2026. Bij de invulling van het programma wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met vraagstukken die in de verschillende regio’s leven. De belangrijkste thema’s en actuele ontwikkelingen rondom IZA en de Brede SPUK komen aan bod. Daarna gaan de deelnemers in kleine groepen uiteen en in gesprek aan de hand van inspirerende voorbeelden. Daarbij ligt de nadruk op de stappen die gemeenten kunnen zetten om te komen tot een integraal plan van aanpak (inclusief herijking sportakkoord).

Meer informatie
Meer informatie vindt u via deze link.