5&12 april 2023: Uitnodiging voorstellingsdagen Theater Smoar: 'Zodat je weet wat er speelt!'

06 maart 2023

Op woensdag 5 april en 12 april 2023 organiseert Theater Smoar in het kader van welbevinden, voorlichting en jongeren twee voorstellingsdagen van hun huidige aanbod voor het VO & MBO op NHL Stenden in Leeuwarden.

Waarover 
Theater Smoar staat graag in contact met het professionele zorgnetwerk rondom jongeren en wil graag sparren over de mogelijkheden om jongeren en hun ouders op een juiste manier te blijven voorlichten. Tijdens de twee gratis voorstellingsdagen zullen per dag vier verschillende voorstellingen worden gespeeld met aansluitend voorlichting over de thematiek zoals gegeven kan worden in het onderwijs & voor ouders. Daarnaast gaat Theater Smoar graag het gesprek met u als professional aan. 

 De volgende onderwerpen komen tijdens de voorstellingsdagen aanbod: 

  • Pesten & er niet meer bij horen 
  • Sexting  
  • Alcohol & groepsdruk 
  • Als je het (l)even niet meer ziet zitten 
  • Jonge Mantelzorgers 

 Voor wie 
De voorstellingen zijn georganiseerd voor het professionele netwerk: O.a. voor Friese gemeenten, GGD, VNN, jongerenwerkers, zorginstanties en scholen. 

Meer informatie en aanmelden 
Via deze link kunt u zich aanmelden en vindt u tevens meer informatie over de voorstellingsdagen.