Aandacht voor mbo'ers met financiële problemen

26 juli 2023

400.000 jongeren in Nederland hebben geldzorgen. Hoe is het gesteld met de Friese Mbo'ers? NHL Stendenstudenten onderzochten dit.

400.000 jongeren in Nederland hebben geldzorgen. 1 op de 15 minderjarig, 1 op de 13 is meerderjarig. Gemiddeld 2 leerlingen per klas hebben geldzorgen. Studenten van NHL Stenden onderzochten hoe het in Friesland is gesteld met de financiële positie van MBO-studenten.

De studenten van het inclusive lab van NHL Stenden Hogeschool (Spoor 4b) deden hun onderzoek op Firda. Dat is de grootste MBO-school in Friesland. Zij onderzochten hoe ‘financieel fit’ studenten op Firda zijn. Zij presenteerden de resultaten aan onder andere directie, teamleiders en schoolmaatschappelijk werkers.

Loïs Schenk was ook bij de presentatie aanwezig. Zij doet voor het lectoraat Kinderarmoede aan de Hogeschool Rotterdam onderzoek naar geldzorgen onder studenten. Zij vertelde over de handreiking ‘Omgaan met geldzorgen van MBO studenten’ waar zij een bijdrage aan leverde. De handreiking is een manier om studenten te stimuleren om met school over geldzorgen te praten en geeft scholen tips hoe ze vervolgens hulp kunnen geven. De handreiking geeft ook informatie over hoe je studenten kunt helpen om geldzorgen te voorkomen.

 

Ga naar de handreiking

 

Vervolgens ontstond er een gesprek over de ervaringen. Op Firda doen ze al veel aan hulp bij geldzorgen. Desondanks werden er vandaag nieuwe acties bedacht waar Firda komend jaar mee aan de slag gaat. Met als doel: meer studenten met geldzorgen stimuleren om het te melden, zodat Firda hen kan helpen. Daar zijn we super blij mee!

Belangrijkste signalen uit de bijeenkomst

  • van de 180 studenten die mee hebben gedaan aan het onderzoek naar financieel fitte studenten gaven 50 aan geldzorgen te hebben en 25 wisten het niet.
  • veel studenten hebben een bijbaan naast de studie, sommigen zelfs meerdere, waarvan een kwart aangaf lessen te missen hierdoor.
  • veel van de ondervraagden gaven aan geen hulp te vragen, maar zouden wel hulp van school willen.
  • sommige studenten willen beslist niet dat school zich met hun geldzaken bemoeit.

Handreikingen uit het overleg

  • zorg voor structurele aandacht voor geldzorgen op school (bijvoorbeeld d.m.v. communicatie zodat het ‘normaler’ wordt, taboe doorbreken).
  • besteed regelmatig aandacht aan geldzorgen tijdens de les. Bijvoorbeeld tijdens het vak rekenen of de burgerschap lessen.
  • zorg voor een vertrouwde omgeving waar geldzorgen besproken kunnen worden (bijvoorbeeld een bekend gezicht van een docent of een vraagbaak in de vorm van een doos waar studenten anoniem vragen in kunnen doen die later in de les behandeld worden)
  • studenten die studenten bevragen of helpen werkt goed! (Peer to peer)