Uitnodiging Denktanks Friese Preventieaanpak in de regio's

07 september 2021

De Friese Preventieaanpak organiseert geregeld (online) Denktanks in Fryslân over de gezondheid en het welzijn van alle Friese inwoners. (Zorg)professionals, beleidsadviseurs en inwoners gaan tijdens deze sessies in gesprek over wat er in de regio al gebeurt op preventie, welke kansen er nog liggen en waar versterking nodig is. De opbrengsten van deze Denktanks worden gedeeld binnen de Friese Preventieaanpak.

Data Denktanks
De volgende Denktanks staan gepland op:

  • Dinsdag 7 september 2021 van 16.00 tot 17.30 uur voor gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Smallingerland en Opsterland 
  • Donderdag 9 september 2021 van 16.00 tot 17.30 uur voor gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Heerenveen 
  • Dinsdag 5 oktober 2021 van 16.00 tot 17.30 uur voor gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân  

Meer informatie of aanmelden?
Wilt u meer informatie over de Denktanks of wilt u zich opgeven? Neem dan contact op via info@friesepreventieaanpak.nl.