Uitnodiging H/Lab: Hoe voorkomt u dat ouderzorg veroudert?

07 september 2021

Hoe bieden we de vergrijzing in Fryslân in de toekomst het hoofd? Hoe krijgen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoor meer inzicht in de sturingsmogelijkheden waarmee de balans tussen de draagkracht en draaglast onder thuiswonende ouderen kan worden versterkt?

Uitnodiging
Van 7 tot en met 17 september 2021 organiseert DataFryslân rondom deze vraagstukken een H/Lab. Het doel van dit /Lab is om via een reeks van ontwerpgerichte sessies toe te werken naar een Fries Venster Thuiswonende Ouderen. De slotpresentatie vindt plaats op 23 september 2021. Klik hier voor meer informatie.

Aanmelden
Wilt u meedenken tijdens deze H/Lab of wilt u de slotpresentatie (online) bijwonen? Neem dan contact op met Dirk Postma,
Programmaleider sociaal domein en zorg van het Fries Sociaal Planbureau, via dpostma@fsp.nl of 06-19851715.