Visierapport 'Vitale en productievere samenleving en betere gezondheidszorg'

20 oktober 2020

Namens het bedrijfsleven en de zorg hebben VNO-NCW en MKB-Nederland een gezamenlijk plan geschreven voor een vitale en productieve samenleving en een betere gezondheidszorg.

Het visierapport
Het visierapport, te vinden via deze link, betekent een transformatie langs de volgende hoofdlijnen:

  1. Samen met het bedrijfsleven vol inzetten op vitaliteit en gezondheid, ook op de werkvloer
  2. Digitale transformatie van de zorg versnellen: voorbij ‘not invented here’ en anders werken
  3. Ruimte voor zorgprofessionals: veilige data-uitwisseling en dataontschotting
  4. Zorgprofessionals beter voorbereiden op de toekomst
  5. In het verlengde van het pensioenakkoord de zorg voor ouderen toekomstbestendig maken

Meer informatie
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Willemiek Everts, manager MKB regio Groningen & JNO via everts@vnoncw-mkbnoord.nl of 06-30210256.