De rol van verpleegkundige bij valpreventie

In het kort

Startdatum
1 september 2022

Einddatum
1 januari 2023 (afgerond)

Type preventie
Allen

Regio/Plaats
Fryslân, Leeuwarden

Contact
Klaus Boonstra, Coördinator Academische Werkplaats GGD Fryslân
E: k.boonstra@ggdfryslan.nl

 

Doel
Het doel van het onderzoek is om duidelijk te krijgen welke rol de verpleegkundige invult bij uitvoering van valpreventie van ouderen (65+).

Aanleiding
Op 16 september is het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend. Het doel van het IZA is toekomstige zorg kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar houden. In het IZA worden vier verschillende onderwerpen aangepakt, één onderwerp daarvan betreft: valpreventie bij ouderen (Rijksoverheid, 2022a). Door het IZA heeft de GGD een belangrijke taak op het gebied van preventie aan zichzelf gegeven. In opdracht van de GGD is dit onderzoek opgesteld om te onderzoeken welke rol de verpleegkundige heeft bij valpreventie.

Opdrachtgever
GGD Fryslân

Uitvoerder
Marijke Sangers

Onderzoek downloaden
Klik hier om het onderzoeksrapport te lezen.

  • Factsheet rol verpleegkundige bij valpreventie

Methode

Methode
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van contextuele interviews, affinity map, thematische analyse en een enquête.

 

 

Resultaten
Uit de resultaten is naar voren gekomen dat de verpleegkundigen op dit moment geen hulpmiddel gebruiken voor het signaleren van een valrisico. Tevens missen de verpleegkundigen kennis op het gebied van valpreventie en kennis over nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast geven de verpleegkundigen aan dat er op dit moment wel samenwerking is met andere disciplines maar dit meer zou kunnen en moeten.

Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat er behoefte is aan het inzetten van een hulpmiddel om het valrisico van een cliënt te signaleren. De participanten benoemen dat er momenteel geen cursus wordt aangeboden vanuit de organisaties. De participanten geven aan dat hier wel behoefte aan is, dit om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen over valpreventie en kennis op peil te houden.


Welke thema's en levensfases zijn van toepassing?