Hoe kan een nieuw functieprofiel voor verpleegkundigen, gericht op preventie, binnen de gemeente Leeuwarden worden geïmplementeerd?

In het kort

Startdatum
1 september 2022

Einddatum
1 januari 2023 (afgerond)

Regio
Fryslân

Contact
Klaus Boonstra, Coördinator Academische Werkplaats GGD Fryslân
E: k.boonstra@ggdfryslan.nl

 

Doel
Wordt een nieuw functieprofiel voor verpleegkundigen binnen GGD Fryslân of een andere organisatie gezien als nuttig en behulpzaam bij de vermindering van druk op zorg?

Aanleiding
De zorgvraag en de druk op de zorg stijgt. Op dit moment is er vanuit GGD Fryslân en de samenleving een gebrek aan aandacht voor preventie. Tevens ervaren verpleegkundigen belemmeringen in regelgeving, bevoegdheden en te weinig expertise op het gebied van preventie.

Opdrachtgever
GGD Fryslân

Uitvoerder
Michelle van Riezen

Onderzoek downloaden
Klik hier om het onderzoek te lezen.


Methode

Methode
Het literatuuronderzoek geeft antwoorden op de deelvragen schetste de weg naar de interview vragen, die door middel van een thematische analyse getranscribeerd en gecodeerd zijn. In een expertpanel zijn verschillende persona's getest op bruikbaarheid en toepasbaarheid.

 

 

Resultaten
De wijkverpleegkundigen moeten zich meer gaan ontwikkelen in hun rol op het gebeid van preventie. De resultaten geven weer dat bij een nieuw functieprofiel de verpleegkundige moet beschikken over onder andere kennis van de wijk, kennis over preventie, kennis van de organisaties binnen de wijk en de nieuwe zorg innovaties. Verder moet de verpleegkundige beschikken over goede communicatieve skills. Voor de toekomst van het beroep hopen de participanten dat er meer tijd vrijkomt voor de cliënt, dat er meer gewerkt gaat worden aan de hand van positieve gezondheid en er meer kennis en uitvoering komt van preventief werken in de wijk.

Conclusie
Uit het onderzoek kan gestrekt worden dat een nieuw functieprofiel wordt gezien als nuttig. Er ontstaat zo meer tijd voor cliënten en deze verpleegkundige heeft meer kennis op het gebied van preventie.


Welke thema's en levensfases zijn van toepassing?