Hoe kunnen wij het waarderingsperspectief een dominerende plaats geven in onze maatschappij?

In het kort

Startdatum
5 september 2022

Einddatum
31 januari 2023 (afgerond)

Type preventie
Universele preventie

Regio
Noordeast-Fryslân

Contact
Yavuz Tuyloglu, Rijksuniversiteit Groningen
E: d.y.tuyloglu@rug.nl

 

Doel
Hoe kunnen wij ouderen in de derde levensfase helpen met het opzetten van een (intergenerationeel) netwerk zodat zij en hun netwerk het waarderingsperspectief kunnen omarmen?

Aanleiding
Tijdens het onderzoek zijn wij twee dominante perspectieven op ouderen en het verouderingsproces tegengekomen. Een zegt dat wij zo lang mogelijk veroudering moeten proberen uit te stellen en zo lang mogelijk jong moeten blijven. Het andere perspectief verkondigt dat iemand die in de derde levensfase komt al geen plaats heeft in onze maatschappij. Wij willen het waarderingsperspectief het dominante perspectief maken, waarbij het verouderingsproces wordt omarmd en waarbij de ouder volwassene een plaats heeft in onze maatschappij. Wij hebben daarnaast ook kwalitatief onderzoek gedaan in Dokkum, een gemeente in Nоordoost-Friesland, waaruit is gekomen dat ouderen vooral tegen vier kwetsbaarheden aanlopen: mentaal, fysiek, cognitief en op het sociale aspect. De laatste kwetsbaarheid is waar ons eindproduct overigens op is gebaseerd, aangezien deze het meest naar voren kwam uit ons onderzoek.

Opdrachtgever
GGD Fryslân

Uitvoerder
Jesse van der Veen, Marg Schoenmaker, Aryaman Dayal, Armand Georgelin en Maria Zernova

Onderzoek downloaden
Klik hier om het onderzoek te lezen. 


Methode

Methode
Design Thinking

 

 

Resultaten
Uit het onderzoek is voortgekomen dat de twee perspectieven die nu een dominerende plaats hebben in de maatschappij hebben veel negatieve invloed op de ouderen. Ageism is erg prevalent op veel plekken in onze maatschappij. Wij hebben het waarderingsperspectief een volmaakte definitie gegeven en hebben hieruit verder gewerkt. Ook tijdens de vele interviews en een dag op de Leyden Academy of Vitality and Ageing is dit ook uitgekomen. Oudere mensen zijn vaak eenzaam, wat ook groot effect heeft op hun mentale staat. Zij willen meer betrokken zijn in de maatschappij.

Conclusie
Uiteindelijk zijn wij ons gaan focussen op het sociale aspect en eenzaamheid. Wij zijn hiervoor met een eindproduct gekomen: Een maatjesproject. Het maatjesproject heeft als naam 'Dolle Duo’s' en het idee is dat een jongvolwassene aan een ouder iemand wordt gekoppeld. Het is niet een vrijwilligersproject, waarbij een persoon bijvoorbeeld hulp nodig heeft en de ander hem/haar hiervan voorziet. Bij de Dolle Duo’s staan beide personen gelijk. De duo’s kunnen bijvoorbeeld afspreken of dingen van elkaar leren.


Welke thema's en levensfases zijn van toepassing?