Gezonde School Fryslân

De missie van het landelijke programma Gezonde School is een gezonde leefstijl in het DNA van elke school. Dat betekent dat een school structureel en integraal werkt aan een gezonde leefstijl van leerlingen, studenten en medewerkers. Scholen in Fryslân kunnen hierbij ondersteuning krijgen. Samen met Gezonde School adviseurs (GGD Fryslân) kan de school met de aanpak aan de slag! In overleg wordt bekeken wat voor een school wenselijk en haalbaar is.

Meer informatie
Heeft u een vraag of wilt u meer weten? Neem dan contact op door een mail te sturen naar gezondeschoolfryslan@ggdfryslan.nl. Meer informatie leest u ook op de website.

Naar de website van Gezonde School Fryslân