Kansrijke Start Fryslân

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. Kansrijke Start Fryslân werkt aan gelijke kansen voor elk kind in de eerste 1.000 dagen, die cruciaal zijn voor een goede start. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen op latere leeftijd. Het actieprogramma Kansrijke Start Fryslân richt zich op de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen in deze periode.

Meer informatie
Heeft u een vraag of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Thea Westerink, aanjager Kansrijke Start Fryslân, via t.westerink@ggdfryslan.nl of 06 43465147. U vindt ook meer informatie op de website. 

Naar de website met informatie over Kansrijke Start