Gezonde leefomgeving

Elke ontwikkeling in de fysieke leefomgeving van een gemeente heeft invloed (positief of negatief) op de gezondheid en veiligheid van de inwoners. Wat speelt er in uw gemeente? Wordt er bijvoorbeeld een nieuwe wijk gebouwd? Loopt er een snelweg langs een wijk? Is er een veehouder die wil uitbreiden? Stuk voor stuk (complexe) gemeentelijke vraagstukken, waarbij de verschillende belangen van de betrokkenen invloed hebben op de gezondheid en het welbevinden van de inwoners. Heeft uw gemeente ambities om een gezonde gemeente te blijven of te worden? Door de kwaliteit van de leefomgeving, gezondheid en veiligheid in uw besluitvorming mee te nemen, kunt u tot optimale omgevingsoplossingen komen. GGD Fryslân denkt graag met u mee.

GGD Fryslân: uw onmisbare partner en adviseur
GGD Fryslân werkt aan het bevorderen van gezondheid, vitaliteit en welzijn van alle inwoners in Fryslân. Met ervaren adviseurs, een diepgeworteld netwerk in alle Friese gemeenten en uitgebreide data (kennis) over gezondheid en zorg, adviseert GGD Fryslân gemeenten bij het succesvol uitrollen van plannen (initiatieven), die de leefomgeving raken.

Meer informatie
Heeft u een vraag of wilt u meer weten? U treft informatie aan in deze brochure of via de website. Wilt u contact? Stuur dan een mail naar info@ggdfryslan.nl of bel 088 22 99 222.

Naar de website met informatie over Gezonde leefomgeving