Het programma Nuchter over Gewicht heeft onder andere als doel dat het aantal Friese jongeren met een gezond gewicht de komende jaren weer zal gaan toenemen. Om dat te bereiken hebben Friese gemeenten, GGD Fryslân, ROS Friesland en Sport Fryslân, onder de naam 'Nuchter over Gewicht', de handen ineengeslagen. We zetten in op een gezonde leefomgeving voor de jongeren op school, in de buurt, bij de sportvereniging en thuis.

Over JOGG
Een aantal Friese gemeenten geeft hier lokaal invulling aan met behulp van de landelijke JOGG-aanpak (een onderbouwde, integrale methodiek, waarbinnen gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven gezamenlijk een werknet vormen). Door de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken, groeit de jeugd op tot een gezonde generatie. Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd. Meer weten over JOGG? Ga dan naar deze website.Meer informatie
Heeft u een vraag of wilt u meer weten over Nuchter over Gewicht en/of JOGG? Neem dan contact op met Mariëlle Bleeker, projectleider Nuchter over Gewicht en regiocoördinator Friese JOGG-gemeenten, via m.bleeker@ggdfryslan.nl of 06-53237892.