Het programma Nuchter over Gewicht heeft onder andere als doel dat het aantal Friese jongeren met een gezond gewicht de komende jaren weer zal gaan toenemen. Om dat te bereiken hebben Friese gemeenten, GGD Fryslân, ROS Friesland en Sport Fryslân, onder de naam 'Nuchter over Gewicht', de handen ineengeslagen. We zetten in op een gezonde leefomgeving voor de jongeren op school, in de buurt, bij de sportvereniging en thuis.

Over JOGG
Een aantal Friese gemeenten geeft hier lokaal invulling aan met behulp van de landelijke JOGG-aanpak (een onderbouwde, integrale methodiek, waarbinnen gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven gezamenlijk een werknet vormen). Door de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken, groeit de jeugd op tot een gezonde generatie. Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd. Meer weten over JOGG? Ga dan naar deze website.Meedoen?
Wilt u zich ook inzetten voor een gezonde leefomgeving? Maak dan gebruik van bestaande programma’s, zoals Gezonde School, Gezonde Kinderopvang, Gezonde Werkvloer of Team:Fit (gezonde sportkantine) of neem contact met ons op (zie hieronder onze contactgegevens). We denken graag met u mee over een mogelijke samenwerking. Of we brengen u voor passende ondersteuning in contact met de JOGG-regisseur of gezondheidsbevorderaar in uw gemeente.

Kind naar Gezonder Gewicht
Naast preventie wordt er door gemeenten ook steeds meer ingezet op goede zorg voor kinderen die al overgewicht en obesitas hebben. Binnen deze aanpak ‘Kind naar Gezonder Gewicht’ wordt naast leefstijl ook nadrukkelijk gekeken naar de omstandigheden waarin kind en gezin verkeren. Een goede samenwerking tussen professionals uit zowel het zorg- als sociaal domein is hierbij essentieel.

Contact
Heeft u een vraag of wilt u meer weten over Nuchter over Gewicht en/of JOGG? Neem dan contact op met Mariëlle Bleeker, projectleider Nuchter over Gewicht en regiocoördinator Friese JOGG-gemeenten, via m.bleeker@ggdfryslan.nl of 06-53237892.