Rookvrije Generatie Fryslân

De ambitie van Rookvrije Generatie Fryslân is dat kinderen in Fryslân vanaf 2022 rookvrij opgroeien en dat per 2040 geen kinderen meer roken. Rookvrij opgroeien vraagt een doorlopende aanpak op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Als organisatie voor de publieke gezondheid heeft GGD Fryslân preventie van roken al sinds lange tijd op de agenda staan. Per 2019 zijn initiatieven op dit gebied gebundeld in het programma Rookvrije Generatie Fryslân. De focus van dit programma ligt op het rookvrij maken van (kind)omgevingen. Onderdeel daarvan is ondersteuning bij stoppen met roken

Meer informatie
Heeft u een vraag of wilt u meer weten? Neem dan contact op via rookvrijegeneratie@ggdfryslan.nl. U vindt ook meer informatie op de website. 

Naar de website

Aanbod stoppen-met-rokenzorg Fryslân 

Sociale kaart
Vanuit Rookvrije Generatie Fryslân is een sociale kaart ontwikkeld waarop het aanbod van stoppen-met-rokenzorg in Fryslân in kaart is gebracht. Het doel van dit actuele overzicht is om de toegankelijkheid van stoppen-met-rokenzorg te verbeteren. Voor professionals en verwijzers is dit een hulpmiddel waar stoppen-met-rokenzorg geboden wordt om mensen, die willen stoppen met roken, goed door te kunnen verwijzen. Bent u een stoppen-met-roken coach en staat u nog niet op deze sociale kaart? Neem dan contact met ons op via rookvrijegeneratie@ggdfryslan.nl.

Ga naar de sociale kaart stoppen-met-rokenzorg-Fryslân

Gemaakte stappen in 2021

Overzicht activiteiten Rookvrije Generatie
Via de link hieronder treft u een terugblik van de landelijke gezondheidsfondsen voor rookvrij over 2021 en de stappen die gezet zijn richting een Rookvrije Generatie in Nederland. Daarnaast zijn er extra activiteiten georganiseerd vanuit Rookvrije Generatie Fryslân voor Fryslân. 

De gemaakte stappen naar Rookvrije Generatie Fryslân (2021)