Vitale Regio Fryslân

Vitaliteit en gezondheid zijn belangrijk voor alle Friese inwoners. Daarom werken GGD Fryslân, acht Friese gemeenten en De Friesland (zorgverzekeraar) sinds 2016 samen binnen Vitale Regio Fryslân. Binnen dit programma zijn inmiddels acht lokale pilots actief en worden kennis, ervaring en krachten gebundeld. Het programma loopt tot medio 2021.

Meer informatie
Heeft u een vraag of wilt u meer weten? Neem dan contact op via vitaleregiofryslan@defriesland.nl. U vindt ook meer informatie op de website.

Naar de website