Vitale Regio Fryslân

Vitaliteit en gezondheid zijn belangrijk voor alle Friese inwoners. Daarom hebben GGD Fryslân, acht Friese gemeenten en De Friesland (zorgverzekeraar) van 2016 tot medio 2021 samengewerkt binnen Vitale Regio Fryslân. Binnen dit inmiddels beëindigde programma zijn acht lokale pilots afgerond, waarbinnen kennis, ervaring en krachten zijn gebundeld. 

Opbrengsten en 'lessons learned'
Op 26 oktober 2021 heeft het beëindigde programma Vitale Regio Fryslân de belangrijkste opbrengsten en 'lessons learned' via een online slotbijeenkomst gepresenteerd. De opbrengsten van alle acht pilots binnen Vitale Regio Fryslân zijn te vinden via dit online magazine. Hierin leest u tevens diverse inspirerende interviews met partners. Mogelijk dient dit als input om zelf (verder) aan de slag te gaan voor een goede gezondheid en welzijn van inwoners in Fryslân. Deel dit magazine ook gerust met andere geïnteresseerden.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over Vitale Regio Fryslân? Neem dan contact op met Karin de Ruijsscher, Adviseur Publieke Gezondheid GGD Fryslân, via K.deRuijsscher@ggdfryslan.nl of Sara Meijer, Regiomanager gemeenten De Friesland, via Sara.Meijer@defriesland.nl.

Naar het online magazine