Feiten en cijfers

Hoe gezond is Fryslân?

Om antwoord te geven op de vraag: Hoe gezond is Fryslân, doet GGD Fryslân periodiek onderzoek naar de gezondheidssituatie van de gehele Friese bevolking.

Geregeld legt GGD Fryslân vragen voor aan verschillende groepen Friezen: van jong tot oud. De groepen worden afgewisseld, waardoor er nieuwe informatie beschikbaar komt. De uitkomsten van de onderzoeken worden gebruikt om gemeenten te adviseren bij het maken van gemeentelijk beleid en het uitvoeren van activiteiten die de gezondheid en het welzijn van de Friese bevolking verbeteren.

Ga naar 'Cijfers en onderzoek'

Publieke Gezondheid Fryslân

GGD Fryslân, Aletta Jacobs School of Public Health, RuG Campus Fryslân en De Friesland werken binnen 'Aletta Fryslân' samen om via de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland invulling te geven aan de gedeelde ambities t.a.v. publieke gezondheid in regio Fryslân. Het doel is antwoorden vinden op vraagstukken uit beleid en praktijk van de publieke gezondheid en zo bij te dragen aan succesvolle implementatie van interventies. Er wordt kennis over volksgezondheid verzameld en deze kennis wordt toepasbaar gemaakt voor beleid en praktijk in Noord-Nederland. Aletta Fryslân is een gedeelde fysieke locatie van waaruit organisaties samenwerken aan een (grotendeels) gezamenlijke kennisagenda.

Ga naar meer info over 'Publieke Gezondheid'

Regiobeelden Fryslân

Zorg en ondersteuning in Fryslân
Om de zorg en ondersteuning voor alle Friese inwoners ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar te houden, zijn er transformaties nodig. Omdat elke regio zijn eigen specifieke kenmerken en behoeften heeft, is er een regiobeeld voor Fryslân ontwikkeld op basis van feiten en cijfers. Hoe staat Fryslân er op dit moment voor en waar is actie nodig om de zorg en ondersteuning in Fryslân toekomstbestendig te houden? Dit regiobeeld is een belangrijk startpunt voor verdergaande regionale samenwerking.

Regiobeeld Fryslân juni 2020Meer weten
Wilt u meer weten over het regiobeeld? Ga dan naar deze website.


Cijfers via Trimbos-instituut

Het Trimbos-instituut is hét onafhankelijke kennisinstituut voor alcohol, tabak, drugs en mentale gezondheid. Via Trimbos zijn cijfers en inzichten in gebruik en trends op het gebied van alcohol, roken, drugs en geestelijke gezondheid beschikbaar.

Cijfers via Trimbos-instituut

Onderzoek & resultaten via ZonMw

ZonMw werkt aan een goede gezondheid voor iedereen. Ook voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Tevens financieert ZonMw gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis en signaleren waar meer kennis nodig is. Op de website zijn diverse onderzoeken terug te vinden.

Overzicht onderzoeken via ZonMw

Onderzoeken 'Gezondheid & Welzijn' in 2022

Onderzoeken 'Gezondheid & Welzijn' in 2021