Ga naar de inhoud

Ons samenwerkingsplatform

Wissel nu uw expertise uit

U bent van harte welkom om samen te werken op ons samenwerkingsplatformVia dit gezamenlijke platform ondersteunen we samenwerking en verbinding door alle vraagstukken van organisaties en professionals, (beleidsadviseurs, ervaringsdeskundigen etc.) over preventie in gezondheid en welzijn in Fryslân samen te brengen. Dit met als doel om van elkaar te leren op preventie door WETEN wat werkt, DELEN wat werkt en DOEN wat werkt op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. Wij zijn ervan overtuigd dat we op deze manier samen hét verschil kunnen maken in gezondheid en welzijn voor alle inwoners in Fryslân: van lyts, jong, grut en wiis.

Ga gelijk naar ons samenwerkingsplatform!

Meer informatie

Wat kunt u via dit platform?
Via ons platform kunt u kennis en ervaringen op preventie uitwisselen met alle aangesloten professionals; ook buiten uw eigen organisatie- en over gemeentegrenzen heen. Zo kunt u onder andere:
- een vraag stellen via 'Vraag & antwoord' of antwoord geven op een vraag van een professional,  
- in contact komen met andere professionals via 'Netwerk'.  
- (uw) kennis en ervaring uitwisselen door 'Publicaties' te lezen en te plaatsen,  
- kijken welke interessante (online) events er op de 'Kalender' staan of aandacht vragen voor uw eigen event,  
- samenwerken met professionals op een gedeelde opgave of onderwerp via Groepen.  

 

Profiel aanmaken
Wilt u met ons stappen op preventie in gezondheid en welzijn zetten? Dan nodigen wij u graag uit om actieve bijdragen te doen via ons platform. Om op ons platform samen te kunnen werken, vragen we u eerst te registreren via deze link.

Voor vragen kunt u met ons contact opnemen via info@friesepreventieaanpak.nl.