Ga naar de inhoud

Alle levensfases

Levensloopbenadering

De Friese Preventieaanpak hanteert een levensloopbenadering. Immers, we willen een goede gezondheid en welzijn voor iedereen in Fryslân. Dat betekent voor 'lyts', 'jong', 'grut' én 'wiis'.

Van jong tot oud

We onderscheiden verschillende levensfases. De levensfases zijn gekozen op basis van diverse settingen waarin de Friese inwoners zich bevinden en de uitdagingen die per levensfase optreden. Deze fases sluiten aan bij de monitorgegevens van GGD Fryslân en logische overgangsmomenten, waaronder de eerste 1.000 dagen, de basisschool en de middelbare school.

Onder de 18 jaar is er gekozen voor vier levensfases, omdat de groei en verandering die kinderen in deze periode doormaken zo groot is dat het onvoldoende recht doet om hier geen onderscheid te maken. Mocht het zo zijn dat er ook in latere levensfases behoefte is aan een meer gedetailleerd onderscheid, dan past dit ook binnen de huidige levensloopbenadering.