Ons gedachtegoed

Versterken sociale basis

Binnen de Friese Preventieaanpak zien we Positieve Gezondheid als het gedachtegoed van waaruit iedereen in Fryslân zou moeten werken: al onze partners passen het gedachtegoed in hun eigen organisatie toe en het wordt uitgedragen vanuit alle coalities.

Om te werken aan de brede opgave van preventie zetten we in op het versterken van de sociale basis: de kracht van de mienskip.

In elke wijk of dorp streven we naar het versterken van de sociale basis. Hierdoor kunnen er bijvoorbeeld verbindingen gelegd  worden tussen de eerste en tweede lijn met netwerken, activiteiten en voorzieningen in de basis.

Deze praatplaat laat zien hoe het versterken van de sociale basis een relatie heeft met alle overige opgaven en dat deze gezien wordt als een kloppend hart in elke wijk of dorp.

Bekijk onze coalities

Gedachtegoed 'Positieve gezondheid'

Binnen de Friese Preventieaanpak zien we Positieve gezondheid als een gedachtegoed van waaruit we in Fryslân samen willen werken.

Het brede gedachtegoed Positieve gezondheid levert een bijdrage aan alle levensfases en doelstellingen van de Friese Preventieaanpak, bijvoorbeeld daar waar het gaat om veerkracht, balans, brede blik en een zo goed mogelijke gezondheid. Binnen de Friese Preventieaanpak zetten we in op de vorming van een stevig netwerk van professionals, die elkaar versterken om het gedachtegoed verder te brengen in Fryslân. Deze benadering sluit aan bij de leefwereld van inwoners en draagt bij aan het verkleinen van de verschillen in gezondheid en welzijn tussen de Friese inwoners.

Meer over Positieve gezondheid