Over de Friese Preventieaanpak

Dé plek waar alles over preventie samenkomt

Onze ambitie

Vanuit de Friese Preventieaanpak werken alle 18 Friese gemeenten, GGD Fryslân, De Friesland en diverse (kennis)organisaties aan de ambitie:

Een goede gezondheid en welzijn met
gelijke kansen voor iedereen in Fryslân.

Ons doel

    Ons doel is om een goede gezondheid en een gelukkig leven in alle levensfases mogelijk te maken. Daarbij wordt preventie breed gezien ‘van voorkomen dat’ tot ‘voorkomen van erger’. Vanuit de Friese Preventieaanpak is er aandacht voor allerlei factoren die hiermee samenhangen. Denk aan iemands leefstijl, leefomgeving, opvoeding, financiële ruimte, zorg en voorzieningen. Binnen de Friese Preventieaanpak zijn er acht belangrijke thema’s benoemd die van invloed kunnen zijn. Ondanks dat er op het gebied van preventie binnen deze thema’s al het nodige in Fryslân gebeurt, worden bestaande programma’s via de Friese Preventieaanpak nog verder herijkt en verrijkt. 

Weten – Delen - Doen

De toegevoegde waarde van de Friese Preventieaanpak ligt voornamelijk in het bundelen van alle kennis en ervaring én het maken van verbinding. Daarbij wordt ingezet op WETEN wat werkt, DELEN wat werkt en DOEN wat werkt. Binnen de Friese Preventieaanpak vormen zich diverse coalities waarbinnen samenwerkende organisaties aan de slag kunnen op één of meerdere levensfases en/of thema’s.

Kortom, de Friese Preventieaanpak is dé plek waar alles over preventie op gebied van gezondheid en welzijn samenkomt!


Nationaal Preventieakkoord (NPA) - Friese Preventieaanpak (FPA)

De Friese Preventieaanpak (FPA) is tot stand gekomen naar aanleiding van het Nationaal Preventieakkoord (NPA). Het Nationaal Preventieakkoord is een belangrijke stap richting een gezondere samenleving. De vervolgstap is een doorvertaling van de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord naar Fryslân. Naast landelijke maatregelen zal de aanpak vooral lokaal plaatsvinden. De Bestuurscommissie Gezondheid heeft in juni 2020 ingestemd met de Friese Preventieaanpak op basis van dit startdocument. Dat betekent dat alle samenwerkende organisaties komende vier jaar binnen de Friese Preventieaanpak zich sterk maken voor deze gezamenlijke ambitie.


Onze nieuwsupdate

Via onze nieuwsupdate willen we u, als gemeente, (mogelijke) samenwerkingspartner of belangrijke relatie, graag informeren over de Friese Preventieaanpak. 

Meld u aan voor de nieuwsupdate via deze link en blijf op de hoogte van alles rondom preventie in gezondheid en welzijn in Fryslân.