Onderzoeken in Fryslân


Waarom?

In Fryslân worden veel onderzoeken gedaan naar preventie op gezondheid en welzijn door verschillende organisaties. Al deze kennis en ervaring, waar veel organisaties behoefte aan hebben voor hun eigen beleid en aanpak, wordt via de Friese Preventieaanpak verzameld en gedeeld.

Door wie?
Door verschillende (kennis)organisaties en samenwerkingen in Fryslân. Zo onderzoekt bijvoorbeeld GGD Fryslân geregeld de gezondheid van alle inwoners in Fryslân. Daarnaast zijn er organisaties die nauw met elkaar samenwerken op onderzoeken, denk aan de samenwerking binnen Aletta Fryslân en Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland

Voor wie?
Al deze beschikbare kennis wordt via de Friese Preventieaanpak gedeeld met onder andere beleidsprofessionals, onderzoekers in publieke gezondheidsdomein en praktijkprofessionals en inwoners van Fryslân, die actief betrokken zijn bij inwoners initiatieven in het publieke gezondheidsdomein. 

Contact
Wilt u meer weten over deze onderzoeken, ontbreekt er volgens u een belangrijk onderzoek of heeft u een onderzoeksvraag? Neem dan contact op met Steffie Bunk, epidemioloog GGD Fryslân, via s.bunk@ggdfryslan.nl.