Handvatten voor het ontwikkelen van breed gezondheidsbeleid vanuit brede welvaartsperspectief

In het kort

Einddatum
1 december 2022

Regio/plaats
Noordwest-Fryslân

Type preventie
Universele preventie

Contact
Tonny Huisink
Onderzoeker 
FSP
E: thuisink@fsp.nl

Doel
De begrippen brede welvaart en positieve gezondheid toepasbaar maken voor beleidsbetrokkenen.

Opdrachtgever
FSP


Over het rapport

Over het rapport
Via deze link kunt u het rapport over monitoring en evaluatie lezen.

Aanleiding

Sinds de introductie van het begrip brede welvaart in 2016 krijgt dit onderwerp steeds meer aandacht van beleidsmakers, onderzoekers en politici. Er verschijnen landelijke en regionale monitoren die de brede welvaart in beeld brengen, waaronder die in Fryslân en in de verschillende regio’s van Fryslân. Het is echter nog wel zoeken naar hoe de brede welvaart is toe te passen in visie- en beleidsvorming. Het doel van dit onderzoek is beleidsmakers bij dit proces te ondersteunen met het toepasbaar maken van het begrip brede welvaart. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het concept van positieve gezondheid omdat uit eerdere werksessies bleek dat dit een belangrijk denkkader is voor de betrokken beleidsmakers.