Jong Leren Eten

Het programma Jong Leren Eten is erop gericht om, via het onderwijs en de kinderopvang, kinderen (van 0-18 jaar) structureel meer in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voedsel. Het uiteindelijke doel is dat kinderen leren om gezonde én duurzame (voedsel)keuzes te maken onder het motto: ‘Gezond voor jezelf en gezond voor de aarde!’ Dit programma is een initiatief van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Meer informatie
Heeft u een vraag of wilt u graag weten welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn voor scholen en/of kinderopvang? Ga dan naar dit contactformulier of naar de website voor meer informatie.

Naar de website van Jong Leren Eten