Nuchtere Fries

In het samenwerkingsverband Nuchtere Fries werken verschillende partijen samen aan het verminderen van de problematiek rondom alcohol en drugs: alle Friese gemeenten, Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN), Koninklijke Horeca Nederland (KHN), Politie Noord-Nederland en GGD Fryslân. De gedachte achter de provinciale samenwerking is enerzijds het met gebundelde kennis ontwikkelen van producten die iedere gemeente en andere betrokkenen kunnen inzetten. Anderzijds het bevorderen van samenhang in en effectiviteit van maatregelen, gezien de gemeentegrens overstijgende problematiek.

Meer informatie
Heeft u een vraag of wilt u meer weten? Neem contact op met
Harma van der Roest, projectleider Nuchtere Fries, via h.vanderroest@ggdfryslan.nl of 06-28523151.
U vindt ook meer informatie op de website.

Naar de website van Nuchtere Fries