14 maart, 13 juni en 10 oktober 2022: Uitnodiging kenniskring wijkaanpak 'Stoppen met roken'

22 november 2021

Op 14 maart, 13 juni en 10 oktober 2022 organiseert Pharos de kenniskring wijkaanpak 'Stoppen met roken'. De bijeenkomsten staan in het teken van de rol van het sociaal domein en professionals in de wijkaanpak stoppen met roken en wat het oplevert.

Data bijeenkomsten 
De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • Maandag 14 maart 2022, 10.00-15.00 uur (fysiek, bij Pharos of een projectlocatie)
  • Donderdag 16 juni 2022, 10.00-13.00 uur (online)
  • Maandag 10 oktober 2022, 10.00-15.00 uur (fysiek, bij Pharos of een projectlocatie)

Voor wie?
De kenniskring is bedoeld voor beleidsmedewerkers op de thema’s gezondheid, armoede en welzijn, voor GGD gezondheidsbevorderaars en gezondheidsmakelaars. En voor professionals in het sociaal domein die willen werken aan stoppen met roken voor hun cliënten.

Aanmelden
Wie aan de slag wil (of is) met een wijkaanpak 'Stoppen met roken', kan zich via deze link aanmelden voor deze kenniskring. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kopgroepwijkaanpak@pharos.nl.