Wie zijn we?

Samenwerking in Fryslân

Verschillende organisaties werken nauw samen binnen diverse programma’s en interventies, die Fryslân rijk is. Vanuit de Friese Preventieaanpak willen we deze (leefstijl)programma's verder herijken en verrijken. Dit doen we door domein- en programmaoverstijgend alle inspanningen te bundelen. In het onderstaande overzicht vindt u (op alfabetische volgorde) meer informatie over alle samenwerkende organisaties binnen de Friese Preventieaanpak. Wilt u weten welke coalities en lerende netwerken (en betrokken programma's en interventies) er binnen de Friese Preventieaanpak zijn?

Ga naar 'Onze coalities'

Alle samenwerkende organisaties (op alfabetische volgorde) binnen de Friese Preventieaanpak: