17 maart 2023: Uitnodiging hackathon 'Publieke ruimtes voor een gezonde geest'

06 maart 2023

Het expertisecentrum 'Sociale wetenschappen, gezondheid en welbevinden' van de RUG organiseert op vrijdag 17 maart 2023 (van 09:30 - 17:30 uur) samen met de Gemeente Groningen Aletta Jacobs School of Public Health een hackathon met als thema ‘Publieke ruimtes voor een gezonde geest’! De hackathon vindt plaats in de Wolkenfabriek te Groningen.

Waarover 
Uit onderzoek blijkt dat ruim 1 op de 3 jongeren en jongvolwassenen kampt met psychische problemen, zoals stress, eenzaamheid en suïcidaliteit. Zelfs bijna de helft van de jongeren en jongvolwassenen voelt zich enigszins of sterk eenzaam.  
Tijdens deze hackathon zullen de belangrijkste vragen rondom de mentale gezondheid van jongeren tussen de 12 en 30 jaar in Groningen opgesteld worden. Daarnaast wordt er gebrainstormd over hoe de publieke ruimte gebruikt kan worden om de mentale gezondheid van jongeren te verbeteren. Wethouder Molema is ook aanwezig in de middag, zal vragen stellen, luisteren naar de feedback van jongeren, en samen met hen reflecteren op de voorstellen van de hackathon groepen. Uiteindelijk hoopt de Gemeente Groningen de resultaten te kunnen gebruiken in hun plan van aanpak mentale gezondheid.  

Voor wie 
Om een creatieve, goede en zinvolle oplossing te bedenken voor dit probleem, worden veel verschillende mensen gezocht! Jongeren vanuit het MBO, middelbare school, HBO en Universiteit zijn van harte welkom. Maar ook Wetenschappers gericht op mentale gezondheid van jongeren, ruimtelijke wetenschappers, gezonde leefomgeving, healthy city, vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, gemeente WIJ teams, Lentis en Menzis.  

Aanmelden 
Via deze link kunt u zich aanmelden voor de hackathon.