17 mei 2023: Inspiratiedag Gezond en Actief Leven

25 april 2023

Op woensdag 17 mei 2023 (van 10:00 – 17:00 uur) organiseren de ondertekenaars van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), het ministerie van VWS, de VNG, ZN en GGD GHOR Nederland, samen een dag vol inspiratie in het kader van gezond en actief leven. Tijdens deze bijeenkomst staat de beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie centraal. Ook de Friese Preventieaanpak is hierbij aanwezig.

Waarover
Tijdens deze dag is er volop ruimte voor het stellen van vragen, interactie en netwerken op de informatiemarkt met kennispartijen.

Het programma
Onder leiding van Ruben Maes wordt de beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie centraal gezet. Door key-note spreker Tanja Jadnanansing (Stadsdeelvoorzitter Amsterdam Zuid-Oost) worden de deelnemers op scherp gezet. Onder leiding van Ruben Maes wordt met goede voorbeelden duidelijk hoe er in Nederland al integraal wordt samengewerkt aan gezondheid. De Friese Preventieaanpak geeft samen met de zorgverzekeraar De Friesland tijdens dit eerste deel graag een indruk van onze samenwerking. De dag wordt afgesloten met een gesprek tussen staatsecretaris Maarten van Ooijen, wethouder Eelco Eerenberg (Gemeente Utrecht), Georgette Fijneman (Zilveren Kruis) en Ton Coenen (GGD GHOR). Er is volop ruimte voor het stellen van vragen, interactie en netwerken op de informatiemarkt met kennispartijen.

Meer informatie
Meer informatie over deze dag vindt u via deze link.