22 mei 2023: Terugkijken inspiratiebijeenkomst ‘Regionale Inspiratiebijeenkomst Valpreventie Friesland’

29 juni 2023

Op 22 mei 2023 organiseerde GGD Fryslân, Sport Fryslân, De Friesland, Friese Coöperatie Fysiotherapeuten en Sûnenz de inspiratiebijeenkomst ‘Regionale Inspiratiebijeenkomst Valpreventie Friesland’. De bijeenkomst vond online plaats.

Waarover

Vallen heeft een grote impact op de kwaliteit van leven. Door de dubbele vergrijzing neemt het aantal ouderen dat na een val op de spoedeisende hulp belandt enorm toe. Dit heeft grote gevolgen voor de ouderen zelf, maar ook voor de zorg. In het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) zijn daarom afspraken opgenomen over het implementeren van de ketenaanpak valpreventie in gemeenten. De financiële middelen die beschikbaar worden gesteld vanuit de Brede SPUK, bieden kansen voor gemeenten om met de ketenaanpak valpreventie aan de slag te gaan. Gemeenten moeten hiervoor wel snel in actie komen: op 1 januari 2024 moeten gemeenten gestart zijn met de ketenaanpak valpreventie.

Tijdens deze inspiratiebijeenkomst spraken de betrokken organisaties over de urgentie, werden er regionale voorbeelden gepresenteerd en praktische tools aan gemeenten gegeven om met ketenaanpak valpreventie aan de slag te gaan.

Terugkijken

De webinar kunt u terugkijken via het YouTube-kanaal van GGD Fryslân.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Lisa Bouwman (Projectleider Valpreventie - GGD Fryslân) via l.bouwman@ggdfryslan.nl.