Ga naar de inhoud

4 juli 2023: Terugblik Kick-off bijeenkomst Kenniswerkplaats Gezond Fryslân

27 juli 2023

Dinsdag 4 juli 2023 was de Kick-off van kenniswerkplaats Gezond Fryslân! Na de zomer gaan zes kennisinstellingen binnen de FPA samenwerken. Met als gezamenlijke doel: een goede gezondheid en welzijn met gelijke kansen voor alle inwoners.

Dit samenwerkingsverband binnen de Friese Preventieaanpak biedt de kennisinstellingen in Fryslân een plek om bestaande kennis te delen én nieuwe kennis te ontwikkelen overgezondheid en preventie. Op het gebied van volksgezondheid staat er de komende jaren veel te gebeuren. Door de vergrijzing en tekorten op de arbeidsmarkt vindt er namelijk een verschuiving plaats, waarbij preventie en samenwerken centraal staat. Om deze belangrijke transformatie te realiseren, is het essentieel om over de juiste kennis te beschikken. De zes kennisinstelling die hieraan meewerken zijn; Planbureau Friesland, De Friesland, Medisch Centrum Leeuwarden, NHL Stenden Hogeschool, Campus Fryslân - University of Groningen, GGD Fryslân, Aletta Jacobs School of Public Health en ROS Friesland.