6 april 2023: Uitnodiging leernetwerkbijeenkomst Gezonde Voedselomgeving: 'Gezond, lekker en duurzaam eten uit een gezonde voedselomgeving?'

06 maart 2023

Op donderdag 6 april 2023 (van 13:00 - 16:30 uur) organiseert LEGrO de leernetwerbijeenkomst Gezonde Voedselomgeving: 'Gezond, lekker en duurzaam eten uit een gezonde voedselomgeving?' De bijeenkomst vindt plaats in Alteveer.

Waarover 
Sinds de jaren 80 nemen gemeenten in Nederland allerlei initiatieven om de grote gezondheidsverschillen die er zijn te verkleinen. Tot voor kort werd vooral ingezet op leefstijlinterventies zoals beweegprogramma’s en dieetadviezen, maar dit had onvoldoende resultaat. Dit komt doordat er naast leefstijl ook allerlei andere factoren van invloed zijn op gezondheid, zoals de voedselomgeving. 

Voedsel is de brandstof voor ons bestaan 
Het is een rode draad door de dag. Toch maakt iedereen iedere dag weer keuzes op het gebied van voedsel. Keuzes die onder andere invloed hebben op diens gezondheid en welzijn maar ook verder reiken dan dat. Voedsel en eten is cultuur, het verbindt. Bovendien zijn activiteiten zoals samen tuinieren, koken en eten een uitstekende manier voor mensen om elkaar te ontmoeten, te leren kennen. Het kan helpen uit een sociaal isolement te komen en de gevolgen van armoede verzachten en verkleinen.  

 LEGrO en gezonde voedselomgeving 
Binnen LEGrO is men geïnteresseerd in hoe inwoners zelf met behulp van professionals het verschil kunnen maken. De gedachte is dat als bewoners zelf de verantwoordelijkheid voelen voor hun eigen leefomgeving, zij actief willen bijdragen aan het realiseren van gezonde voedselinitiatieven. Bij het tot stand komen van sommige initiatieven spelen bewoners daadwerkelijk een belangrijke rol, terwijl zij bij andere initiatieven echter veel minder zijn betrokken.  

 De leernetwerkbijeenkomst 
U bent van harte uitgenodigd om op donderdag 6 april ( van 13:00 - 16:30 uur) de leernetwerkbijeenkomst Gezonde Voedselomgeving: 'Gezond, lekker en duurzaam eten uit een gezonde voedselomgeving?' bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst draait het om de vraag waar bewoners behoefte aan hebben als het gaat om hun eigen (gezonde) voedselomgeving. Met daarbij de vraag welke rol beleidsmakers hierin hebben en in welk spinnenweb van wetten, regels en systemen beleidsmakers zitten als het gaat om voedselomgeving.  

Locatie: MFC De Drijscheer in Alteveer, Keiweg 1   

Voor wie 
Deze bijeenkomst is relevant voor beleidsmakers die een verschil willen maken en/of een bijdrage willen leveren aan het realiseren van een gezonde voedselomgeving voor de burger.  

Het programma  
13.00 Ontvangst met koffie en thee 
13.30 Welkom door dagvoorzitter door Erik Buskens 
13.35 Voedselomgeving en de volksgezondheid door Nynke Smidt 
14.00 Wet- en regelgeving in Nederland m.b.t. gezonde voedselomgeving door Brigit Toebes  
14.30 Pauze 
15.00 Workshop ‘Aan de slag met oplossingen voor een gezonde voedselomgeving’ 
16.00 Terugkoppeling bevindingen van de workshop 
16.20 Afsluiting door dagvoorzitter 

Meer informatie en aanmelden 
Meer informatie over deze bijeenkomst kunt u opvragen bij Daphne Wiebing (projectleider) via d.wiebing@groningerdorpen.nl of 06-40558614. Aanmelden voor de leernetwerkbijeenkomst kan via deze link.