7 maart 2023: Uitnodiging 'Tegenlicht meet-up Kloofdichters'

07 februari 2023

Op dinsdag 7 maart 2023 (van 19:00 - 21:00 uur) organiseert De Uitkijkers, in samenwerking met Collectief Kapitaal, de 'Tegenlicht meet-up' over Kloofdichters. Met Fryske doeners en denkers.

Waarover
Er loopt een kloof door Nederland tussen rijk en arm. Jarenlange liberalisering en inefficiënte bureaucratie hebben ertoe geleid dat grote groepen burgers buiten de boot vallen. En dat vraagt om een systeemverandering en een nieuwe kijk op oplossingen voor de ongelijkheid. In Fryslân staan we bekend om onze 'Mienskip', maar ook hier wordt het gat tussen de ‘hooplozen’ en de ‘hoopvollen’ steeds groter. Hoe kunnen we daar verandering in brengen? 

Meer informatie en aanmelden
Via deze link vindt u meer informatie en kunt u zich tevens aanmelden.