Belangrijkste opbrengsten online denktanks Friese Preventieaanpak

22 november 2021

Vanuit de Friese Preventieaanpak zijn in juni, september en oktober 2021 vier denktanks in verschillende regio's in Fryslân georganiseerd. Tijdens deze overlegsessies zijn (zorg)professionals en beleidsadviseurs met elkaar in gesprek gegaan over wat er in de regio gebeurt op preventie, welke kansen er nog liggen en waar versterking nodig is.

Opbrengsten denktanks
De belangrijkste opbrengsten van deze vier denktanks zijn gebundeld in deze infographic. Heeft u nog vragen over deze infographic? Neem dat contact op via info@friesepreventieaanpak.nl.