Ga naar de inhoud

Bloeizones volop in beweging

04 juni 2024

In 2021 heeft Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland (HANNN) in Fryslân de opdracht gekregen van de provincie om op zoek te gaan naar vijftien dorpen of wijken die geïnteresseerd waren in het worden van een Bloeizone. Inmiddels kan gesteld worden dat Bloeizones volop in beweging zijn en zich als een succesvol concept hebben bewezen.

Over Bloeizones
Een Bloeizone is een dorp of wijk waar een groep inwoners met zeven thema’s aan de slag konden gaan die gebaseerd zijn op werkende mechanismen uit ‘blue zones’. Dit zijn plekken op de wereld waar mensen gemiddeld gezien veel langer leven dan in de rest van wereld. Kijk voor een overzicht van de huidige Bloeizones en de thema’s op deze website. HANNN ondersteunt deze groepen initiatiefnemers op allerlei manieren. Van het organiseren van netwerkbijeenkomsten, helpen bij zoeken van financiering en bijvoorbeeld het peilen van behoeften in het dorp of de wijk.

Vanuit regiodeal Zuidoost-Fryslân worden op dit moment nog acht Bloeizones ondersteund. De enthousiaste deelnemers van deze Bloeizones zetten bijvoorbeeld een sociale voedseltuin op of initiëren een jeu de boules club. Deze initiatieven vanuit de inwoners dragen bij aan een sterke sociale basis door onder andere meer saamhorigheid en vertrouwen bij de inwoners te creëren. De initiatiefnemers worden hierbij inhoudelijk ondersteund door bijvoorbeeld het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor Bloeizones onderling. Hierbij komen de acht bloeizones samen en worden vraagstukken waar zij mee zitten besproken. Hiermee leren we van elkaar en helpen de Bloeizones elkaar waar nodig.

De Bloeizone-beweging is ‘on the move!’
Het blijkt dat het concept Bloeizone aansluit bij inwoners binnen en buiten de provinciegrenzen. HANNN wordt regelmatig benaderd door enthousiaste inwoners vanuit dorpen die nog geen Bloeizone zijn. Dit omdat ze benieuwd zijn en meer willen weten: “Ik zag laatst de documentaire van Blue Zones op Netflix en in de Telegraaf las ik een artikel over Bloeizones, dit lijkt ons ook wel wat”. Op dit moment zijn er in Fryslân zeker vijf plaatsen waar een groep inwoners zelf aan het kijken is of ze actief en bewust bezig kunnen gaan en op welke manier. Ook buiten Fryslân zijn dorpen bezig met het Bloeizone concept. Bijvoorbeeld: Valburg (Gelderland) en de drie Smilde dorpen (Drenthe).

Voorbeeld bloeiend Beetsterzwaag
Het meest recente voorbeeld van een startende Bloeizone is de Bloeizone Beetsterzwaag. De aftrap hiervan vond onlangs plaats tijdens een event op de locatie van Revalidatie Friesland. De dag werd geopend door de wethouder, de kinderburgemeester en onder meer Foppe de Haan. Verder stond de dag in het teken van alles wat er te doen is in het dorp, zijn er kookgroepen gevormd en heeft de toneelvereniging mogelijk meer dan tien nieuwe leden geworven. Dit is een hele kleine kneep uit de opbrengst van de dag waarbij ruim tweehonderd mensen aanwezig waren.

Bloeizones en versterken van de sociale basis in Fryslân
In Fryslân zet de Friese Preventieaanpak de komende jaren stevig in op het versterken van de sociale basis. Een Bloeizone kan een mooi voorbeeld zijn van het versterken van de sociale basis in een wijk of dorp. De inwoners geven zelf aan waar hun behoefte ligt en worden ondersteund door professionals waar nodig. Hierdoor worden er betekenisvolle ontmoetingen georganiseerd en leren inwoners elkaar kennen. Vanuit de Friese Preventieaanpak gaan we de komende tijd kijken hoe de we Bloeizones verder kunnen brengen in Fryslan en de geleerde lessen kunnen benutten.

Meer informatie
Meer weten over de Bloeizones? Kijk op deze website. Daarnaast nodigen we u van harte uit om samen te werken op dit thema binnen de groep ‘Versterken Sociale Basis’.