De keerzijde van afschrikkende voorlichting aan jeugd

04 oktober 2021

Werkt afschrikwekkende voorlichting aan jongeren over drugs of alcohol nu wel of juist niet? In ieder geval lijkt deze voorlichting door de coronacrisis toe te nemen.

Inzicht en adviezen rondom voorlichting
De afgelopen periode is voor veel jongeren stressvol geweest en er zijn signalen dat bepaalde jongeren hierdoor bijvoorbeeld juist meer drugs zijn gaan gebruiken. Het is dus begrijpelijk dat veel gemeenten en scholen hier de komende tijd iets tegen willen doen. Maar deze goede bedoelingen leiden lang niet altijd tot een goed resultaat. In dit artikel op de website van het Trimbos-instituut biedt meer inzicht en adviezen rondom het geven van voorlichting aan jongeren.