Factsheets verkenning 'Mentale Gezondheid' binnen Nationaal Preventieakkoord

06 september 2022

Uit een scope studie blijkt dat de urgentie voor het thema 'Mentale Gezondheid' hoog is en dat er een breed draagvlak is voor een preventieve gezamenlijke aanpak. Coronapandemie heeft dit besef versterkt.

Het ministerie van VWS heeft het RIVM, Trimbos-instituut en GGD GHOR Nederland eind 2021 de (vervolg)opdracht gegeven om samen een verkenning uit te voeren naar het toevoegen van het thema 'Mentale Gezondheid' aan het Nationaal Preventieakkoord

Resultaten verkenning
Tijdens de uitvoering heeft het ministerie de vorm gewijzigd en spreekt zij over een landelijke aanpak mentale gezondheid. Deze verkenning is beschreven in de volgende vier factsheets met kernbevindingen: