Fries Venster Thuiswonende Ouderen: Een digitale hub voor alle cijfers rondom thuiswonende ouderen in de provincie

07 maart 2023

Met het Friese Venster Thuiswonende Ouderen worden de uitdagingen in de ouderenzorg in beeld gebracht. In het Venster zijn diverse databronnen gecombineerd om zo de juiste informatie in beeld te brengen. Zo is in het Fries Venster de prognose van de zorgvraag voor de komende 20 jaar te zien, wie deze zorg kan leveren en wat voor verschillende groepen ouderen er zijn in Fryslân. Er zijn nu nieuwe dashboards met data rondom Wonen en Zorg toegevoegd aan het Venster.

Nieuwe dashboards met woondata laten zien waar ouderen nu wonen, in wat voor type woningen ze leven en wat er in de omgeving aan voorziening beschikbaar is. Deze resultaten zijn ontstaan na een reeks gesprekken met ouderenorganisaties, woningcorporaties, gemeenten en zorgorganisaties en vormen een belangrijke basis om tot concrete plannen voor woningen en woonvormen in onze provincie te komen waar je prettig oud kan worden. Het Fries Venster is via deze link te vinden. 

De dasboards bestaan uit data met de volgende onderdelen:

  • In welke buurten in Fryslân wonen veel ouderen?
  • In welk type woningen wonen ouderen? Denk aan de samenstelling van het huishouden en het type woning.
  • Hoe nabij zijn voorzieningen voor ouderen? Het is voor ouderen in een kwetsbare situatie nodig om bepaalde voorzieningen (huisarts, supermarkt en apotheek) op loopafstand te hebben om prettig thuis te kunnen blijven wonen).
  • Hoe verandert de bevolkingssamenstelling?

Uitdagingen thuiswonende ouderen inzichtelijk maken
Met het Fries Venster Thuiswonende Ouderen willen ROS Friesland, DataFryslân, Zorgkantoor De Friesland, en het FSP het gezamenlijke beeld van (toekomstige) uitdagingen van de groeiende groep thuiswonende ouderen inzichtelijk te maken. In 2021 zijn al vorige dashboards opgeleverd:

  • Wie hebben zorg nodig?
  • Welke zorg en ondersteuning zijn nodig?
  • Wie kunnen zorg en ondersteuning bieden?

Eind 2023 wordt er aan het Venster nog een dashboard toegevoegd. Deze zal gericht zijn op thuiswonende ouderen met dementie.

Meer informatie
Wilt u meer over dit onderwerp weten? Neem contact op met Maaike van der Meulen (ROS Friesland) of Jesse David Marinus (Fries Sociaal Planbureau).