Friese Gezondheidsmonitor 2020: Toenemend risico op angst en depressie onder jongvolwassenen

08 juli 2021

Circa 9% van de jongvolwassenen (18 tot en met 34 jaar) in Nederland heeft een hoog risico op een angststoornis of een depressie. Dit is een toename ten opzichte van 2016 (7%) en 2012 (6%). Daar staat tegenover dat veel volwassenen (zo’n 80%), en in het bijzonder jongvolwassenen (88%), hun algemene gezondheid als (zeer) goed ervaren. Dit blijkt uit de 4-jaarlijkse Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, uitgevoerd in 2020 door de 25 GGD’en, GGD GHOR Nederland, CBS en RIVM. Hieraan namen bijna 540.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder deel.

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen
Wilt u meer informatie over de 4-jaarlijkse Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, uitgevoerd door de GGD'en, GGD GHOR Nederland, CBS en RIVM? Ga dan naar de website van het RIVM.

Gezondheidsmonitor in Fryslân
Ook GGD Fryslân heeft deze Gezondheidsmonitor uitgevoerd ten behoeve van het gezondheidsbeleid van de Friese gemeenten. Aan dit onderzoek hebben 17.681 inwoners in Fryslân meegedaan. 

Wat valt op in Fryslân?
Een groot deel van de Friezen boven de 18 jaar voelt zich gezond. Echter zijn ook in Fryslân signalen op het terrein van psychische gezondheid en leefstijl. Zo heeft een op de 20 (5%) een hoog risico op een angststoornis of depressie. Het betreft vaker jongvolwassenen tot 35 jaar, vrouwen en inwoners met een lager opleidingsniveau. Dit zijn ook de groepen die vaker veel stress ervaren.

Gewicht
Het percentage Friezen met obesitas (een Body Mass Index van boven de 30) is licht gestegen: Van 13% in 2016 naar 15% in 2020. Dit geldt voor heel Nederland.

Roken
Positief is dat de neerwaartse trend van roken doorzet: In 2020 rookt 18% van de Friese inwoners. In 2016 was dat nog 21%, in 2012 24%. Ook deze trend is zichtbaar in heel Nederland. Fryslân behoort nog wel tot de GGD-regio’s met een hoger percentage rokers.