Gemeente cijfers Gezondheidsmonitor 2020

04 oktober 2021

De gemeentelijke resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen over het jaar 2020 zijn bekend.

De resultaten
De gemeentelijke resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 zijn te vinden via de website van Volksgezondheid en zorg. Per gemeente vindt u kaarten voor meer dan 20 onderwerpen (zoals eenzaamheid en overgewicht). De onderliggende cijfers zijn te vinden op RIVM StatLine en CBS StatLine. In dit grootschalige vierjaarlijkse vragenlijstonderzoek werken GGD GHOR Nederland, 25 GGD’en, VG gemeente Utrecht, CBS en RIVM samen.