Handreiking vroeg signalering alcoholproblematiek bij jongeren

11 juni 2021

Alcoholgebruik kan voor iedereen schadelijk zijn, maar het is extra schadelijk voor jongeren. Hoe jonger iemand begint met drinken, des te groter is de kans op de ontwikkeling van alcoholproblemen op latere leeftijd. Daarnaast heeft alcohol een schadelijk effect op groeiprocessen en met name op de ontwikkeling van de hersenen. De ontwikkeling van de hersenen loopt door tot tenminste het 25e levensjaar. Ook lopen jongeren meer risico op alcoholvergiftigingen, betrokken te worden bij agressie, (seksueel) geweld en is er een verhoogd risico op onveilig seksueel gedrag en op (verkeers)ongevallen.

Handreiking en werkkaarten
Het is hierom van belang dat risicovol alcoholgebruik vroegtijdig herkend wordt. Hiervoor zijn de handreiking en de werkkaarten vroeg signalering risicovol alcoholgebruik jeugd ontwikkeld. Deze kunnen met name ook goed door de jeugdverpleegkundigen 12+ gebruikt worden.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie ook eens op de website www.herkenalcoholproblematiek.nl