Ga naar de inhoud

13 september 2023: Terugblik Inspiratiebijeenkomst Basisvaardigheden

19 september 2023

Op 13 september was de inspiratiebijeenkomst voor ketenpartners die actief zijn in de taalnetwerken binnen alle 18 Friese gemeenten. De taalnetwerken richten zich op de aanpak van laaggeletterdheid. We spreken liever over basisvaardigheden; lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer en smartphone.

Tijdens deze middag werden de aanwezigen geïnspireerd door verschillende voorbeelden uit de lokale ketenoverleggen. Er werd verteld over hoe ze in Heerenveen bij de werkgever bewustzijn hebben gecreëerd over laaggeletterdheid bij een werkgever. Ze ondersteunen werknemers met taal en digitale vaardigheden. Stichting ABC vertelde over de inzet van taalambassadeurs. En vanuit Dantumadiel was er een prachtig voorbeeld over het onderwijzen van Eritrese moeders op een basisschool. Iedereen is geïnspireerd de deur uitgegaan!

Basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden zijn essentieel om goed mee te kunnen doen in de maatschappij. De coalitie basisvaardigheden focust zich onder andere op de volgende opgaven; het onderwerp normaliseren, ouders in hun kracht zetten om een taalrijke omgeving voor hun kinderen te creëren, het vinden van de doelgroep en mensen verleiden en doorverwijzen naar aanbod.