Inspiratiesessie gemeente Súdwest-Fryslân

04 juni 2024

In de gemeente Súdwest-Fryslân heeft Sociaal Collectief een inspiratiesessie gehouden met als thema ‘Gezond ouder worden’.

Over de inspiratiesessie
Vanuit de coalitie 'Fitaal Wiis' zijn de provinciale ontwikkelingen gedeeld waarin 'het Fitaal Wiis model' en het waardeerperspectief zijn toegelicht. Sociaal Collectief heeft vervolgens de vertaalslag gemaakt naar de eigen gemeente. Ook heeft NHL Stenden een onderzoek gepresenteerd. Súdwest Fryslân is een gemeente waar het thema gezond ouder worden breed wordt opgepakt.
Op het samenwerkingsplatform is een mooi overzicht te vinden dat als inspiratie voor andere gemeenten kan dienen. Ook de presentatie van deze bijeenkomst is hier terug te vinden.