Invloed van de fysieke leefomgeving op gezond gedrag

24 juni 2022

De inrichting van de fysieke leefomgeving kan gezond gedrag stimuleren en zo gezondheidsbevorderend werken. Zo kan de leefomgeving bewoners stimuleren tot een gezonde leefstijl, zoals bewegen, spelen en sporten. Ook kan de fysieke leefomgeving een rol spelen bij het bevorderen van sociale contacten en ontspanning.

Factsheet invloed fysieke leefomgeving op gezond gedrag
Deze factsheet biedt een samenvatting van de resultaten van onderzoek naar de invloed van de fysieke leefomgeving op gezond gedrag. Dit onderzoek is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gehouden en biedt bruikbare inzichten. Dorpen en wijken in de gemeenten Waadhoeke en Heerenveen hebben aan dit onderzoek deelgenomen.