Kennissessie: Lokale Kracht

16 mei 2024

UITNODIGING Kennissessie: Lokale Kracht 16 mei, 14:00 – 16:30 Locatie dbieb - Leeuwarden

We staan voor grote opgaven in het zorg- en welzijnsdomein: We worden steeds ouder, de zorgvraag stijgt en de kosten lopen op. Tegelijkertijd zijn er onvoldoende professionals om aan die vraag te voldoen. In het preventiebeleid wordt veel verwacht van een sterke sociale basis en bewonersinitiatief. Daarnaast speelt ook digitalisering een belangrijke rol in het slimmer, preventiever en efficiënter organiseren van zorg en ondersteuning. De veranderingen die nodig zijn om deze uitdagingen het hoofd te bieden vinden niet vanzelf plaats. Er wordt een andere manier van werken en denken gevraagd. 

Bent u benieuwd hoe u vanuit lokale verbanden activiteiten en ondersteuning op het gebied van basisvaardigheden organiseert? En hoe formele - en informele netwerken elkaar daarin kunnen versterken? U bent van harte uitgenodigd om op donderdag 16 mei 2024 (van 14:00 - 16:00 uur) de kennissessie 'Lokale kracht' bij te wonen. 

Locatie: dbieb, Leeuwarden.

Aanmelden via deze link

Deze kennissessie is relevant voor ambtenaren, professionals en actieve bewoners die betrokken zijn bij het ontwikkelen en uitvoeren van aanbod op het gebied van gezondheid en welzijn.

Het programma

13:30 uur Ontvangst en inloop
14:00 uur Welkom
14:15 uur Prof. Dr. Gerjan Navis 
Dr. Navis vertelt over het belang van leefstijl en de kracht van burgerinitiatieven. Zij is een echte verbinder tussen wetenschap en maatschappij. Haar werk als wetenschapper richt zich in het bijzonder op het preventie belang van leefstijlmanagement. Ook is Navis betrokken bij verschillende burgerinitiatieven in
de Veenkoloniën waarmee ze een brug slaat tussen toponderzoek en belangen van bewoners. Lees hier meer over het werk
van Prof. Dr. Navis.
15:00 uur  Pauze
15:15 uur Start deelsessies
Bertina Algra vertelt over netwerkcentrum de Opstap in st. Jacobiparochie. Een plek waar iedereen welkom is en
verschillende voorzieningen in het dorp samenkomen. Kijk hier alvast een filmpje om kennis te maken met Bertina en het netwerkcentrum. Er is ook een deelsessie geweid aan
ervaringsdeskundigheid. Veel (bewoners)organisaties hebben moeite met het bereiken van de diverse doelgroepen. Kan ervaringsdeskundigheid daarbij helpen?  De Digitale Academie Noord Nederland helpt inwoners met het vergroten van hun digitale vaardigheden. Ze biedt een platform waar vraag en aanbod bijeenkomen. Belangrijk in een steeds digitaler wordende samenleving, dat levert ongetwijfeld een interessante deelsessie op. We nemen ook nog live een podcast op over het DG-Lab. Een gesprek over actieonderzoek in dorpen en wijken naar het bevorderen van digitale (gezondheids)vaardigheden.

U kunt zich bij binnenkomst opgeven voor de deelsessies. Om een goede keuze te maken krijgt u vooraf nog een mail met meer informatie over de verschillende sessies. Voor alle
sessies geldt dat er een beperkt aantal plaatsen is. 
16:00 uur Afsluiting 
Incl. hapje/drankje verzorgt door de vrijwilligers van 058 Samensterk.

Komt u ook? Via deze link kunt u zich aanmelden voor de kennissessie. Wilt u meer weten? Neem contact op met Daniël Pit via daniel.pit@nhlstenden.com. 

De bijeenkomst wordt georganiseerd door NHLstenden, de Friese
Preventieaanpak en Faith Research.