Kenniswerkplaats Gezond Fryslân start onderzoek ‘Bestaanszekerheid voor iedere Fries’

27 maart 2024

Via 'Kenniswerkplaats Gezond Fryslân' is Planbureau Fryslân gestart met het onderzoek 'Bestaanszekerheid voor iedere Fries'. De onderzoeksvraag is ingediend door de coalitie Fries financieel fundament, onderdeel van de Friese Preventieaanpak. Saskia Hoogstra voert het onderzoek uit in samenwerking met Mandy Bosma en Mirre van der Meer.

Over het onderzoek
In het onderzoek wordt de huidige aanpak van armoede in de Friese gemeenten in kaart gebracht, waarbij wordt geanalyseerd welke overeenkomsten en verschillen er zijn. Dit wordt gedaan door de verschillen en overeenkomsten tussen minimaregelingen bij de achttien Friese gemeenten in kaart te brengen. Vervolgens wordt aan de hand van beleidsmotieven en politieke achtergrond van gemeenten gekeken naar de motivaties die ten grondslag liggen aan het gevoerde minimabeleid. Tot slot worden door middel van het houden van focusgroepen en een korte uitvraag in Panel Fryslân ervaringen van inwoners van Fryslân met het minimabeleid in kaart gebracht.

Basis voor een fries financieel fundament
Het onderzoek kan de basis vormen om samen een plan te maken om te komen tot een basis voor een fries financieel fundament, eventuele gaten te dichten en om elkaar te inspireren.

Lees meer over dit onderzoek via deze link.