Kinderen in Fryslân eten en drinken gezonder dan vier jaar geleden

15 november 2022

Kinderen in Fryslân eten en drinken gezonder dan vier jaar geleden. Dit blijkt uit de Kindmonitor, een onderzoek door GGD Fryslân naar de gezondheid van kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Ruim 11.000 ouders vulden een vragenlijst in. Het onderzoek werd eerder uitgevoerd in 2018. Hieronder enkele resultaten:

Minder suikerhoudende drank
Kinderen van vier tot en met twaalf jaar eten vaker dagelijks fruit en groente vergeleken met vier jaar geleden. Het drinken van suikerhoudende dranken is gedaald van 60% naar 48%, terwijl het drinken van water van 51% naar 59% steeg.

Beweging
Vergeleken met vier jaar geleden gaan vooral kinderen tussen de vier en acht jaar minder vaak naar een sportvereniging. Kinderen uit deze leeftijdsgroep gaan wel iets vaker lopend of fietsend naar school.

Dagelijks voorlezen
De meeste voorschoolse kinderen (tussen één en vier jaar) doorlopen een normale taalontwikkeling, maar bij een op de vijf kinderen wordt een risico op taalachterstand waargenomen. Volgens het onderzoek wordt iets meer dan de helft van de kinderen tussen de één en vier jaar dagelijks voorgelezen.

Meer informatie
Klik hier voor het volledige bericht over de resultaten uit de Kindmonitor.