Landelijke cijfers over de mentale gezondheid van leerlingen

04 oktober 2021

Cluster 4-leerlingen (leerlingen met psychische- en/of gedragsproblemen) geven gemiddeld een lager cijfer voor hun leven dan leerlingen in het praktijkonderwijs en vmbo-b. Ook ervaren zij meer druk door schoolwerk en minder steun dan hun leeftijdsgenoten in de andere onderwijstypen.

Onderzoek
Dit blijkt uit dit (eerste) landelijke EXPLORE-onderzoek van het Trimbos-instituut naar het mentaal welbevinden van jongeren van 12 tot en met 16 jaar in het cluster 4- en praktijkonderwijs. Het doel van dit onderzoek is gegevens te leveren ter onderbouwing en ontwikkeling van een effectieve preventieve aanpak van (problematisch) middelengebruik onder kwetsbare jongeren. Het gehele artikel is te vinden via de website van het Trimbos-instituut.