Met de provinciale ketenregisseurs en coalitietrekkers aan de slag!

04 juni 2024

De Friese Preventieaanpak werkt aan de verschillende gezondheidsthema’s vanuit de acht coalities en de vijf ketenaanpakken die daarbij horen. Hier hoort onder andere de provinciale coördinatie van de vijf ketenaanpakken vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord bij. Dit gaat over de ketenaanpakken Kansrijke Start, Ketenaanpak Obesitas en Overgewicht bij Volwassenen (GLI), Kind naar Gezond Gewicht, Welzijn op Recept en Valpreventie (Stevig Staan). Het is niet alleen belangrijk dat de ketens op zichzelf in alle gemeenten goed staan, maar ook de samenhang tussen de verschillende ketens is van groot belang. Daarom organiseren wij naast de reguliere overleggen van de aparte coalities en ketens, ook regelmatig overleggen waarbij de verschillende coalitietrekkers en ketenregisseurs bij elkaar zitten. Door de trekkers van de verschillende thema’s en de provinciale ketenregisseurs bij elkaar te brengen en samen te kijken naar de voortgang en samenhang in Fryslân, werken wij samen aan het weten wat werkt, delen wat werkt en doen wat werkt!