Middelbare scholieren in Fryslân minder gelukkig dan voor de coronacrisis

07 juni 2022

De afgelopen twee jaar zijn middelbare scholieren in Fryslân minder gelukkig geworden. Gaf in 2019 nog bijna negen op de tien scholieren aan zich meestal (zeer) gelukkig te voelen, in 2021 is dit gedaald naar driekwart van de scholieren. Daarnaast is er de afgelopen twee jaar weinig veranderd in het leefstijlgedrag, zoals bewegen en alcoholgebruik.

Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 van GGD Fryslân, een onderzoek dat in het najaar van 2021 is afgenomen onder scholieren in klas twee en vier van het regulier voortgezet onderwijs. Hieraan hebben bijna 4.500 scholieren van 34 scholen uit de provincie Fryslân deelgenomen. Meer informatie is te vinden via de website van GGD Fryslân.