Minderheidsgroepen ervaren ongelijke kansen, uitsluiting, discriminatie en agressie in Fryslân

06 september 2022

Panel Fryslânonderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) wijst op een interessant verschil tussen het breed gedeelde zelfbeeld van ‘de ruimhartige Fries’ en de ervaringen van inwoners die tot een minderheidsgroep in Fryslân behoren.

Terwijl inwoners van Fryslân vinden dat zij ruimdenkend omgaan met mensen die ‘anders zijn’, wijzen leden van deze minderheidsgroepen op omstandigheden, sentimenten en gedragingen die ervoor zorgen dat zij zich niet altijd thuis voelen in Fryslân. Zij voelen zich niet altijd en overal thuis in Fryslân, ervaren ongelijke kansen en hebben wel eens te maken met uitsluiting en discriminatie en agressie. Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het FSP via info@fsp.nl of 058 – 234 85 00.